Truck Bus Service, a.s.

Iveco Czech Republic věnuje potraviny pro potřebné
26.06.2023

Iveco Czech Republic věnuje potraviny pro potřebné

Iveco Czech Republic věnuje potraviny pro potřebné

Iveco Czech Republic uspořádalo dobrovolnický den pro své zaměstnance a výsledkem je 2 461 kilogramů trvanlivých potra-vin pro potřebné. Akce nazvaná Volunteering Day se konala v úterý 20. června a zaměstnanci výrobce autobusů mohli na ně-kolika sběrných místech darovat trvanlivé potraviny, jako jsou masové konzervy, těstoviny, rýže, luštěniny, cukry či cukrovinky. Do jejich třídění a balení se zapojilo 55 dobrovolníků z řad zaměstnanců firmy. Potraviny se v budoucnu rozdělí lidem v nouzi z Vysokého Mýta a okolí, typicky matkám samoživitelkám, osamělým seniorům, rodinám v krizi nebo lidem bez domova.

Společnost Iveco Czech Republic se navíc zavázala, že darované množství zdvojnásobí a ještě k tomu daruje potraviny za 100 000 korun. Jelikož zaměstnanci během úterý (20. 6. 2023) věnovali 687 kilogramů jídla, aktuálně darované množství činí 2 461 kilogramů. Akce byla uspořádána ve spolupráci se stravovací společností Delirest, Oblastní Charitou Nové Hrady u Skutče a Potravinovou bankou Pardubice.

Volunteering Day se konal ve stejný den v různých závodech Iveco Group, kde se uskutečnila řada iniciativ na podporu míst-ních komunit. Byl součástí Týdne udržitelnosti a DE&I (Diverzita, rovnost a inkluze). Jeho cílem bylo propagovat strategii udrži-telnosti a závazky Iveco Group a zároveň motivovat zaměstnance ke konkrétním činům a pozitivnímu vlivu.