Truck Bus Service, a.s.

IVECO BUS dodá vozidla pro největší obnovu vozového parku chorvatských pojízdných knihoven
27.03.2023

IVECO BUS dodá vozidla pro největší obnovu vozového parku chorvatských pojízdných knihoven

IVECO BUS dodá vozidla pro největší obnovu vozového parku chorvatských pojízdných knihoven

IVECO BUS podpoří 9 novými autobusy největší obnovu chorvatského vozového parku mobilních knihoven, který má stoletou tradici. Tyto pojízdné knihovny jsou nezbytnou součástí sítě veřejných knihoven v zemi a vozí kulturu, vzdělání a zábavu do odlehlých a izolovaných oblastí.

Díky projektu financovanému Evropskou unií a chorvatským ministerstvem kultury a médií bude nyní možné obnovit stárnoucí vozový park deseti novými vozidly. Devět z nich budou speciálně navržené a vybavené autobusy nebo minibusy dodané IVECO BUS.

IVECO BUS již dodal minibus DAILY 50C do knihovny v Lekeniku a autobus CROSSWAY Line do města Split.
Další čtyři minibusy Daily a tři autobusy CROSSWAY budou letos dodány do knihoven v Čakovci, Karlovci, Vinkovci,
Vrpolje, Virovitici, Bjelovaru a Novém Marofu.

Mobilní knihovny jsou často jedinou formou knihovnických služeb dostupnou obyvatelům žijícím v odlehlých oblastech. Nejenže rozvážejí knihy, ale přinášejí také několik programů, zejména pro děti do 14 let. Mezi další služby nabízené v mobilních knihovnách patří literární setkání, kvízy, soutěže a malé výstavy.

"V IVECO BUS se zavazujeme podporovat inkluzi a jsme rádi, že se naše vozidla CROSSWAY a DAILY
mohou stát kulturními místy, která budou hrát důležitou roli při doručování knih a zábavy do odlehlých oblastí a pomohou řešit nerovnost v těchto odlehlých lokalitách," říká Stéphane Espinasse, IVECO BUS Sales, and Product Manager IVECO BUS"

Ačkoli se pojízdné knihovny vždy zaměřovaly na poskytování služeb lidem žijícím v malých sídlech vzdálených od větších center, dnes se pojízdné knihovny po celém světě, včetně naší země, stále více specializují a zaměřují se na různé užší, zranitelné kategorie uživatelů: děti, starší osoby, méně pohyblivé osoby a osoby se zdravotním postižením, obyvatele pečovatelských domů a nemocnic, osoby v nápravných zařízeních, a poskytují jim tak kromě knihovnických služeb i základní sociální služby," říká Grozdana Ribičić, ředitelka Městské knihovny Marka Maruliće Split.