Truck Bus Service, a.s.

Autobus jako interaktivní učebna bezpečnosti loni proškolil 1 500 dětí
13.02.2023

Autobus jako interaktivní učebna bezpečnosti loni proškolil 1 500 dětí

Autobus jako interaktivní učebna bezpečnosti loni proškolil 1 500 dětí

V roce 2022 pokračovala spolupráce společností Iveco Czech Republic a Promotým Praha zaměřená na bezpečnost silničního provozu, která úspěšně vzdělává děti s cílem snížit počet úmrtí na silnicích. S přestavěným meziměstským vozem CROSSWAY, uspořádal  Promotým Praha v rámci projektu Středoškoláci a bezpečnost silničního provozu celkem jedenáct akcí, a to v areálech větších středních škol a na pražské Letenské pláni. Program zde absolvovalo 1 500 studentů.

Cílem roadshow je zásadně snížení počtu nehod a jejich následků způsobených nepozorností, nepřiměřenou rychlostí, nesprávným způsobem jízdy a nehod způsobených pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Dalšími úkoly jsou zvýšení ochrany zranitelných účastníků silničního provozu a motivace k častějšímu používání zádržných systémů a ochranných pomůcek.

Základem expozice byl speciálně vybavený autobus Crossway s řadou interaktivních prvků. Cyklistický trenažer zde věrně simuluje jízdu terénem, po silnici nebo městským provozem. Trenažer jízdy na motocyklu umožňuje studentům vžít se do role dalších účastníků silničního provozu. Za řídítky motocyklu si mohou vyzkoušet řešit nenadálé dopravní situace, a to i v rámci zhoršených podmínek, jako jsou tma nebo déšť.

Na automobilovém trenažeru si studenti zkouší rizika jízdy, při které telefonují nebo píší SMS zprávy a dále jízdu nepřiměřenou rychlostí i následky této jízdy. K dispozici je dále X box trenažer jízdy autem a tři počítačová pracoviště. První z nich slouží ke kontrole zraku – zhruba pětina řidičů má totiž oční vadu, o které vůbec neví. Na druhém se odehrávají testy na reakční dobu řidiče – prodloužená reakční doba se podílí na většině dopravních nehod, bývá způsobena požitím alkoholu a drog, rozptýlením spolujezdci, používáním mobilních telefonů, konzumací jídla apod. Třetí počítačové pracoviště nabízí testy první pomoci.

Na  akcích byl autobus doplněn ještě o různé další prvky, jako například simulátor autonehody, úkoly s alkobrýlemi, cyklodráhu či prezentaci první pomoci. Promotým Praha se dále zúčastnil i mnoha dalších akcí pro širokou veřejnost (Czechbus, Autobusový den Pražské integrované dopravy, Den bez aut v rámci Evropského týdne mobility a i.),